For de som lurer på lån

Å føre et budsjett er i det hele tatt en fin ’øvelse’ og en god indikator på din egen låneevne og eventuelt på hvor mye du kan låne når du er kommet så langt. Banken du søker lån hos foretrekker i stabile og forutsigbare lånesøkere som helt sikkert kommer til å nedbetale lånet innenfor gitte rammer. Husk at et lån ikke er en løsning til raske penger inn på bankkonto, men en forpliktelse ovenfor banken og deg selv til å utvise økonomisk skjønn og disiplin. Fører du et budsjett som du lett klarer å holde deg til, blir det mye enklere å budsjettere inn et månedlig lånebeløp uten at dette sliter på økonomien. Hvis et lånebeløp faktisk sliter på økonomien, er dette et tegn på at ditt forbruk og din økonomi per dags dato ikke tåler det lånet du ønsker å ta opp.

Da bør man justere budsjettet eller redusere omfanget på lånet. Har du løpende utgifter per måned som du kanskje klarer deg uten? Er du villig til å ofte noen månedlige goder for å styrke din økonomi i påvente av en låneavtale? Et lån handler som sagt om økonomisk skjønn og disiplin, og ofte handler disiplin om å klare seg med litt mindre enn man er vant til.

Hvor mye kan jeg låne

Din låneevne er som regel knyttet til din evne til å føre et rimelig forbruksnivå. Dette høres kanskje noe ironisk ut da en vellykket låneforhandling ofte ender i at lånesøkeren har betydelig mer penger på sin konto enn tidligere, og pengene skal muligens brukes på noe betydelig som ikke ville vært mulig med lånetakerens ordinære økonomi. Stabilitet er likevel nøkkelordet for lånetakeren, både før og etter en vellykket forhandlingrunde med banken om å få innvilget lån.

Staten Norge fører en anbefalt standard for et rimelig forbruksnivå i form av SIFOs (Statens Institutt for Forbruksforskning) referansebudsjett. Budsjettet viser anbefalt forbruksbeløp for en husholdning med tanke på løpende utgifter som mat, klær, barnehage og bensin, men også med tanke på mer uregelmessige utgifter som elektroniske artikler, møbler og eiendom.

For potensielle lånetakere er SIFOs referansebudsjett en god indikator på hvorvidt man har en god låneevne. Jo nærmere man holder seg til referansebudsjettet og et rimelig forbruksnivå, desto bedre er låneevnen. Referansebudsjettet er særskilt nyttig for samboere, familier og andre større husholdninger. Er man to eller flere som skal søke om lån sammen, er verdiene som inkluderes i referansebudsjettet lett å forholde seg til, da løpende utgifter meget ofte baller på seg i mye større grad når man er flere i en husholdning.